Lion x Dziki wygląd, pyszny smak

Lion x Dziki wygląd, pyszny smak

dir: Piotr Janowski

dop: Kacper Zieliński

set design: Agnieszka Bartold

costume designer: Zofia Komasa

1AD: Michał Guga

client: Nestlé

agency: Red8 Advertising

ph: M5 Film