Warta Szkoda

Warta Szkoda

dir: Martyna Iwańska
dop: Piotr Uznański
set design: Joanna Kuś
costume designer: Zofia Komasa
1AD: Michał Marzec
ph: Film Reaktor 
agency: MullenLowe Warsaw