Małe Końce Świata

Małe Końce Świata

“Małe Końce Świata”
Reżyseria: Klaudia Fortuniak
Zdjęcia: Dominika Podczaska
prod. Wajda School and Studio, 2020. 

Fundacja Szkoły Wajdy - Kurs Studio Prób
Program Edukacji Filmowej 2019/2020
Współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej